• slidebg1
    Боровинките - ценен ресурс за човешко здраве
  • slidebg1
    Оперативна програма BG09
Растителен материал

Проведени са експедиции за събиране на листа и плодове от черна и червена боровинка

Виж повече
Метаболитно профилиране

Анализ на Антоциани и тритерпенови вещества в черна и червена боровинка

Виж повече
ДНК профилиране

Генотипиране и оценка на генетичното разнообразие

Виж повече

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ)

Искате ли да знаете повече за нас?

Oсновни насоки на изследвания в АБИ

Биотичен стрес при растенията
Абиотичен стрес при растенията
Растителни генетични ресурси
Геномика на земеделски растения
Биоразнообразие
Клониране и експресия на гени

Нашият екип

За нас

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г., съгласно Устройствен Правилник на Националния Център за Аграрни Науки (НЦАН) към Министерството на земеделието и горите (МЗГ) (Решение № 270 на МС/15.12. 2000 г., ДВ 107/28.12.2000 г). АБИ е правоприемник на Централна лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство) (ЦЛМГГБ), създадена през 1985 г. към Селскостопанска Академия (ССА), със седалище Костинброд, преименувана като Централна лаборатория по генетично инженерство (ЦЛГИ), прерастнала през 1989 г. в Институт по генетично инженерство (ИГИ) – Костинброд.

Виж повече

Нашите партньори

Контакти